סיום קורס ניהול רכש וקניינות מחזור 65

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 65 אשר התקיים בין התאריכים: 21.11.14 - 04.09.15

מרכז הקורס: מר משה אמון