סיום קורס ניהול רכש וקניינות מחזור 68

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 68 אשר התקיים בין התאריכים: 16.09.15 - 21.01.15

מרכז הקורס: מר משה אמון