סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר CPSM מחזור 10

סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר מחזור 10 אשר התקיים בין התאריכים: 18.03.15 - 07.10.15

מרכז הקורס: מר משה אמון