סיום קורס קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 72

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 72 אשר התקיים בין התאריכים: 10.06.15 - 28.10.15

מרכז הקורס: מר משה אמון