סיום קורס ניתוח דוחות מחזור 34

סיום קורס ניתוח דוחות מחזור 34 שהתקיים בין התאריכים 26.10.15 - 30.11.15