סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 11

סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 11 אשר התקיים בין התאריכים: 11.02.15 - 23.12.15

מרכז הקורס: מר אלי לוי