סיור קורס לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב בחברות תנובה ופרידנזון

בתאריך 24.12.15 יצאו תלמידי קורס ניהול לוגיבטיקה ומחסן ממוחשב לסיור מרלוגים בלווי מרכז הקורס: שוקי שטינברג
הסיוק כלל ביקור בחברת תנובה בחברת פרידנזון