סיום קורס קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 69

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 69 אשר התקיים בין התאריכים: 13.03.15- 25.12.15

מרכז הקורס: מר משה אמון