סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 16

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 16 אשר התקיים בין התאריכים: 04.11.15 - 03.02.16

מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג