פתיחת מחזור 17 בקורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב

תאריך 15.02.16