סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 26

סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 26 אשר התקיים בין התאריכים : 21.12.15 - 22.02.16
מרז הקורס: מר לורי אוברמן