סיום קורס פקידי רישוי מחזור 13

סיום קורס פקידי רישוי מחזור 13

הקורס התקיים בין התאריכים:  08.03.15 - 21.02.16