סיום קורס משלחים בינלאומיים מחזור 12

 סיום קורס משלחים בינלאומיים מחזור 12

הקורס התקיים בין התאריכים: 24.03.15-24.03.16