סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 20

סיום קורס ניהול פרוקיטים שהתקיים בין התאריכים: 12.11.15 - 17.03.16