מצגות יום עיון בנושא סולאס VGM - משקל מכולה מאומת (יוני 2016)