סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 78

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 78 אשר התקיים בין התאריכים: 07.03.16-18.07.16

מרכז הקורס: מר משה אמון