סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 73

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 73 אשר התקיים בין התאריכים: 23.10.15 - 05.08.16

מרכז הקורס: מר משה אמון