סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 23

סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 23 שהתקיים בין התאריכים: 11.04.16 - 08.08.16