סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר CPSM מחזור 13

סיום קורס ניהול רכש והספקה בכיר מחזור 13 אשר התקיים בין התאריכים: 13.04.16 - 09.11.16

מרכז הקורס: מר משה אמון