הדרכה פנים ארגונית - טקסס אינסטרומנטס

הדרכת מנהלים שהותאמה לארגון בנושא ניתוח דוחות כספיים.
 
ההדרכה כללה 2 מפגשים והתקיימה במשרדי החברה ברעננה.