סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 19

סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 19 אשר התקיים בין התאריכים: 19.06.16 - 18.09.16
מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג