סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 76

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 76 אשר התקיים בין התאריכים: 27.01.16- 21.09.16

מרכז הקורס: מר משה אמון