סיום קורס אנגלית עסקית ומסחרית מחזור 29

סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 29 אשר התקיים בין התאריכים : 17.07.16 - 25.09.16
מרז הקורס: מר לורי אוברמן