סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 84

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 84 אשר התקיים בין התאריכים: 22.06.16 - 09.11.16

מרכז הקורס: מר משה אמון