סיום קורס ממכילי מכולות חומרים מסוכנים מחזור 8

סיום קורס ממכילי מכולות חומרים מסוכנים מחזור 8 אשר התקיין בין התאריכים: 08.11.16 - 22.11.16