סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 79

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 79 אשר התקיים בין התאריכים: 07.04.16 - 01.12.16

מרכז הקורס: מר משה אמון