סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 77

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 77 אשר התקיים בין התאריכים: 19.02.16 - 09.12.16

מרכז הקורס: מר משה אמון