סיום קורס ניהול עיצוב והפקת אירועים מחזור 14

סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 14 אשר התקיים בין התאריכים: 15.03.16 - 17.01.17
מרכז הקורס: מר אלי לוי