סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסנים מחזור 21

סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 21  אשר התקיים בין התאריכים: 15.11.16 - 14.02.17

 
מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג