סקר שביעות רצון פורום מנהלי רכש

לפניכם שאלון קצר בעזרתו אנו מעוניינים לבחון את המבנה האופטימלי של הפורום והנושאים שעלינו להתמקד בהם במפגשים הבאים .

נודה באם תבחרו את התשובה המשקפת בקירוב הרב ביותר את דעתכם.
השאלון מנוסח בלשון לזכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.
תודה על שיתוף הפעולה