סיום קורס ניתוח דוחות מחזור 37

סיום קורס ניתוח דוחות מחזור 37 שהתקיים בין התאריכים: 02.03.17 - 20.04.17