סיום קורס אנגלית עסקית רמה 2- מחזור 32

סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 32 אשר התקיים בין התאריכים : 14.02.17-09.05.17
מרז הקורס: מר לורי אוברמן