סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 15

סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 15 אשר התקיים בין התאריכים: 20.07.16 - 10.05.17

מרכז הקורס: מר אלי לוי