סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 25

סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 25 שהתקיים בין התאריכים: 11.05.17 - 07.09.17