סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 16

סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 16 אשר התקיים בין התאריכים: 13.11.16 - 24.09.17
מרכז הקורס: מר אלי לוי