סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 27

סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 27 שהתקיים בין התאריכים: 28.11.17 - 10.04.18