סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 27

מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג