סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 18

סיום קורס ניהול והפקת אירועים מחזור 18 אשר התקיים בין התאריכים: 19.07.17 - 30.05.18

מרכז הקורס: מר אלי לוי