סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 97

הגיע לסיום מחזור נוסף של קורס רכש
מרכז הקורס: מר משה אמון