סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 31

מרכז הקורס מר שוקי שטינברג