סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 96

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 96 אשר התקיים בין התאריכים : 13.04.18 - 11.01.19

מרכז הקורס: מר משה אמון