סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 95

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 95 אשר התקיים בין התאריכים :21.03.18 - 07.11.18

מרכז הקורס: מר משה אמון