סיום קורס אנגלית עסקית רמה 2 - מחזור 37

סיום קורס אנגלית עסקית מחזור 37 אשר התקיים בין התאריכים : 06.11.18 - 15.01.19
מרז הקורס: מר לורי אוברמן