סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 99

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 99 אשר התקיים בין התאריכים:06.09.18-24.01.19

מרכז הקורס: מר משה אמון