סיום קורס ניהול רכש, קניינות ולוגיסטיקה מחזור 98

סיום קורס ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 98 אשר התקיים בין התאריכים: 18.06.18 - 11.02.19

מרכז הקורס: מר גיל שמידוב