סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 35

סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 35 אשר התקיים בין התאריכים: 11.12.18 - 05.03.19
מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג