סיום הדרכה פנים ארגונית בחברת TNT - מחזור 2

סיום מחזור 2 בקורס אנגלית עסקית לעובדי חברת TNT. 
10מפגשים בהם הם למדו שיחה, כתיבה והתנהלות עסקית באנגלית