סיום קורס הפקת אירועים מחזור 21

סיום קורס הפקת אירועים מחזור 21 אשר התקיים בין התאריכים : 12.07.18 - 28.03.19
מרז הקורס:  מר אלי לוי