סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 33

סיום קורס ניהול לוגיסטיקה ומחסן ממוחשב מחזור 33 אשר התקיים בין התאריכים: 10.10.18-17.04.19
מרכז הקורס: מר שוקי שטינברג