סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 29

סיום קורס ניהול פרויקטים מחזור 29 אשר התקיים בין התאריכים: 27.11.18 - 26.03.19
מרכז הקורס: מרש דני חייט